Bảng giá đất tỉnh Đắk Lắk năm 2015 - 2019

Cập nhật lúc: 20:12 14/05/2019

Căn cứ Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII - Kỳ họp thứ 9 về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH ĐẮK LẮK

Giá đất TP Buôn Ma Thuột    

Tải file tại đây

Giá đất Thị xã Buôn Hồ  

Tải file tại đây

Giá đất huyện Buôn Đôn

Tải file tại đây

Giá đất huyện Cư Kuin

Tải file tại đây

Giá đất huyện Cư M'gar 

Tải file tại đây

Giá đất huyện Ea H'leo    

Tải file tại đây

Giá đất huyện Ea Kar

Tải file tại đây

Giá đất huyện Ea Súp

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Ana

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Bông   

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Búk   

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Năng  

Tải file tại đây

Giá đất huyện Krông Pắc

Tải file tại đây

Giá đất huyện Lắk    

Tải file tại đây

Giá đất huyện M'Drắk  

Tải file tại đây